Procedura de inscriere a sportivilor

Procedura inscriere sportivi apartinand Cluburilor membre AMNB la Concursurile organizate de Asociatia Municipala Natatie Bucuresti.

1.      Inscrierile se considera valabile daca sunt efectuate strict in perioada indicata de catre organizatori. Aceasta perioada este mentionata in Anuntul Concursului, Sectiunea “Competitii”

2.       Antrenorul (autorizat de catre Clubul pe care il reprezinta) transmite electronic catre Organizatori  Formularul de inscriere  completat cu datele Clubului si ale Sportivilor , nume-prenume-anul nasterii-codul Asociatie/Federatie-probele la care se inscrie sportivul, etc. Formularul poate fi gasit la Sectiunea “Documente Utile”.

Formularele de inscriere transmise de catre antrenori sau Reprezentanti Autorizati vor fi obligatoriu completate in format electronic. Centralizatoarele scrise de mana nu se iau in considerare.

3.      Listele de start sunt generate luand in considerare cel mai bun timp istoric al Sportivului inscris pentru proba respectiva,  cu exceptia urmatoarelor situatii :

a.      Exista timp istoric dar Antrenorul sau Reprezentantul autorizat mentioneaza in formularul de inscriere un timp de inscriere mai bun si prezinta simultan dovada ca acel timp a fost obtinut in competitii oficiale interne sau internationale( link sau fisier cu rezultate oficiale). In acest caz inscrierea se face cu timpul solicitat de antrenor; lipsa dovezii conduce la neluarea in considerare a timpului solicitat de antrenor.

b.     Nu exista timp istoric si nici solicitare scrisa din partea Antrenorului sau Reprezentantului oficial privind un timp de inscriere. In acest caz timpul de inscriere este automat 99:99:99.

c.      Nu exista timp istoric dar exista solicitare scrisa din partea Antrenorului sau Reprezentantului oficial privind un timp de inscriere. In acest caz timpul de inscriere este cel solicitat de antrenor – cu conditia sa fie un timp rezonabil pentru categoria de varsta a sportivului.

4.      Pe tot parcursul perioadei de inscriere,programul genereaza Liste de Start partiale. Orice neconcordanta trebuie semnalata imediat in scris catre Organizatori numai de catre Antrenorul sau Reprezentanul oficial

5.      Listele de start generate de program se inchid cu 48 de ore inaintea startului oficial.

6.      Pentru cazuri exceptionale se admite inscrierea cu pana la 36 de ore inainte de Concurs dar numai cu aprobarea scrisa din partea Organizatorilor.

7.      Listele de Start generate electronic pot suferi ulterior corectii manuale din partea Organizatorilor EXCLUSIV in cazul in care Listele generate automat prezinta un singur sportiv in cea mai slaba serie valorica. In acest caz din penultima serie sunt mutati in ultima serie 2 sau 3 sportivi,  avand cei mai slabi timpi din penultima serie. Nici o alta modificare nu va afecta Listele generate electronic.

8.      Listele Finale vor fi transmise / distribute in ziua concursului catre arbitrii si oficiali.

 Pentru sportivii care nu apartin AMNB se va urmari aceeasi procedura, sub conditia aprobarii scrise a participarii de catre Organizatori

 

Nota privind Lista de Rezultate generata in timpul Concursului

Rezultatele sunt disponibile online practic in acelasi timpcu desfasurarea Concursului.

Rezultatele consemnate de catre arbitrii si oficiali seintroduc in timpul Concursului manual in program pentru fiecare serie in parte.La finalul probei programul genereaza Lista de Rezultate a probei respective.

Introducerea fiind manuala si data fiind presiunea siatmosfera din timpul concursului, exista posibilitatea sa se strecoare erori laintroducerea de date. Eventualele erori vor fi semnalate imediat de catreAntrenori sau reprezentanti autorizati catre Organizatori. Erorile si Listelede Rezultate vor fi corectate in consecinta.

 Nota privind folosirea vuvuzelelor, sirenelor si altor instrumentede suflat in perioada Concursurilor

Se interzice cu desavarsirea folosirea acestor intrumente peperioada Competitiilor organizate de catre AMNB. Competitia va fi oprita panala evacuarea persoanelor care le folosesc.