Obiectivele Asociatiei Municipale de Natatie Bucuresti

a)Organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel municipal, in baza normelor si regulamentelor adoptate, potrivit statutului;

b)Initiaza, organizeaza si asigura relatiile de colaborare cu structuri similare din tara si din strainatate;

c)Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor, privind formarea, perfectionarea si promovarea acestora, pe plan municipal;

d)Intocmeste calendarul competitional municipal si regulamentele campionatelor si concursurilor municipale la toate categoriile;

e)Alcatuieste loturile municipale;

f)Elaboreaza sistemul de informare si documentare, organizeaza consfatuiri, cursuri si strategii de perfectionare a instructorilor sportivi si arbitrilor;

g)Administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu, in conformitate cu prevederile legale si se preocupa pentru dezvoltarea si modernizarea lui, precum si pentru asigurarea fondurilor necesare;

h)Stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor si penalitatilor;

i)Elaboreaza si adopta regulamente, norme tehnice, financiare, alte norme specifice cu caracter general sau pentru indeplinirea obiectivelor prevazute.