Prezentare

      Desăvârşirea pregătirii înotătorilor este influenţată într-o oarecare măsură de noi, cei care ne aflăm la polul opus, dar nu în opoziţie cu ei în cadrul acestui proces. Considerăm astfel că, avem posibilitatea de a realiza oameni, nu roboţi, asumându-ne responsabil o misiune în primul rând socială faţă de sportivii aflaţi la vârstele debutului performanţial. În încercarea de a contribui la îmbunătăţirea rezultatelor din înotul românesc, dorim ca prin structurile competiţionale cuprinse în calendarele AMNB să stabilim un parcurs coerent înotătorilor copii.

     Avem convingerea că nu doar "înghiţind" nenumăraţi kilometri în bazin sau înotând cu intensitate crescută se pot realiza performanţe de excepţie, cât mai ales printr-o armonizare a aspectelor instrucţionale, ce ţin de pregătirea specifică, cu cele de valorificare şi evaluare, ce ţin de concurs.

     Concepem astfel pregătirea pentru întrecerile ulterioare de mare de anvergură, în care trebuie înregistrată acea ordine clară a excelenţei, drept o ameliorare pe termen lung a comportamentului motric, proces complex în care un rol aparte îl are efortul pur competiţional. Doar aşa nu vom mai genera disiparea prematură a celor talentaţi în afara arenelor sportive şi nu vom mai provoca chiar traume psihice, considerând mereu detaşaţi: rezistă cine poate!